Ціна: UAH 100


Костяшкін Іван Олександрович

Право загального землекористування громадян.

 

Анотація: У дисертації досліджується правова природа, понятійний апарат, правове забезпечення та порядок реалізації права загального землекористування громадян. Внаслідок проведеного аналізу встановлено істотні ознаки та сформульовано поняття права загального землекористування. Визначено, що для системи правових норм, які регулюють здійснення права загального землекористування, характерною є наявність відповідних юридичних ознак, які дозволяють розглядати її як інститут екологічного та земельного права, що перебуває на стадії формування. Значну увагу зосереджено на дослідженні земельних ділянок, груп та категорій земель, які можуть використовуватись громадянами за власним волевиявленням, без дотримання спеціальних процедур, що дало підстави визначити об'єкти права загального землекористування громадян. Детально, розкрито особливості реалізації права загального землекористування стосовно окремих категорій земель, груп земель тощо. Проаналізовано гарантії права загального землекористування громадян, запропоновано визначення відповідних гарантій, їх законодавче забезпечення, можливі заходи відповідальності до осіб, діями яких спричинені перешкоди у можливості вільного використання земельних ділянок. За результатами проведеного дослідження запропоновано низку змін до земельного та природноресурсового законодавства з метою безпосередньої регламентації права загального землекористування.

Дата захисту: 12.01.2006

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Андрейцев Володимир Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (26,72 KB)