Ціна: UAH 100


Юровська Вікторія Володимирівна

Правове регулювання відносин в системі загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

Анотація: `Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням правового регулювання загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В роботі досліджено правове регулювання я загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, визначений правовий статус його суб'єктів, дана характеристика правовідносин, що виникають в процесі його реалізації, вирішено питання вдосконалення законодавства, яке регулює цей вид страхування. У дисертації розглянуто соціальний ризик безробіття як передумову існування загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, досліджено принципи сучасного загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Визначено характерні риси соціального ризику та запропоновано власне його визначення. Розглянуто механізм матеріального забезпечення та надання послуг в системі страхування від безробіття`

Дата захисту: 21.12.2005

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жернаков Володимир Володимирович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (23,27 KB)