Ціна: UAH 100


Безлюдько Ірина Олександрівна

Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних із регулюванням договору перевезення вантажу повітряним транспортом у цивільному праві України. У дисертації досліджено правову природу договору перевезення вантажу повітряним транспортом, розроблено і сформульовано основні теоретичні положення договору перевезення вантажу повітряним транспортом у цивільному праві. Досліджено особливості правового становища сторін договору перевезення вантажу повітряним транспортом, здійснено аналіз прав та обов'язків учасників вантажного перевезення. Обґрунтовано висновки щодо особливостей цивільної відповідальності при виконанні повітряних вантажних перевезень. Приділено увагу розробці конкретних практичних рекомендацій щодо регулювання договору перевезення вантажу повітряним транспортом у законодавстві України.

Дата захисту: 07.12.2005

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Гопанчук Василь Степанович, к.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (25,92 KB)