Ціна: UAH 100


СМИРНОВА КСЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Джерела права Європейського Союзу

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню джерел права Євросоюзу, їх виокремленню та аналізу їхніх юридичних особливостей. У роботі розглядається взаємозв'язок джерел права Євросоюзу та acquis communautaire, що є ширшим за поняття джерел, які не включають рекомендаційних, необов'язкових актів, рішень Суду ЄС, доктринальних поняття та звичаю. Досліджується комплекс актів органів Євросоюзу, що їх автор аргументовано поділив на внутрішні та зовнішні на основі поєднання критеріїв об'єкта, суб'єкта, процедури прийняття та способу реалізації правових актів, де найголовнішим об'єднавчим чинником є роль правових актів у регулюванні інтеграційних процесів у Євросоюзі. Серед внутрішніх джерел права Євросоюзу автор досліджує систему установчих документів, актів, ухвалюваних інститутами Співтовариства, актів, схвалюваних у рамках другої (СЗППБ) і третьої (СОППКС) опор Євросоюзу. Серед зовнішніх джерел автор виокремлює міжнародні угоди з третіми країнами або міжнародними організаціями, акти, ухвалювані органами співробітництва в рамках міжнародних угод з третіми країнами або міжнародними організаціями. Досліджується Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС), рекомендаційні акти органів співробітництва, які створені на її основі, серед яких окреме місце посідає План дій Україна-Євросоюз` (2005 року), що сприятиме формуванню індивідуального acquis для України.`

Дата захисту: 12.12.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: МУРАВЙОВ Віктор Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (22,47 KB)