Ціна: UAH 100


Шуба Борис Володимирович

Відповідальність учасників господарського товариства як засіб захисту інтересів його кредиторів (порівняльно-правовий аналіз німецького та українського права).

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій комплексно досліджуються проблеми відповідальності учасників господарських товариств з точки зору захисту інтересів кредиторів товариства. На підставі аналізу законодавства та судової практики України і Німеччини, порівняння вирішення вказаних проблем в обох правових системах виявляються недоліки і прогалини правового регулювання в українському праві, а також прорахунки німецького законодавця та судової практики. На основі цих результатів, а також з урахуванням особливостей українського права зроблено численні пропозиції по реформуванню чинного вітчизняного законодавства.

Дата захисту: 25.11.2005

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Задихайло Дмитро Вітольдович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (28,43 KB)