Ціна: UAH 100


Джабраілов Руслан Аятшахович

Правове забезпечення ефективного використання об'єктів комунальної власності

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини у сфері використання об'єктів комунальної власності. Метою дослідження є визначення конкретних напрямків правового забезпечення ефективного використання об'єктів комунальної власності, обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення законодавства в цій сфері. Методи дослідження: діалектичний, формально-логічний, історичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний. Теоретичне значення: поглиблює та удосконалює у науці господарського права теоретичні розробки щодо правового забезпечення використання об'єктів комунальної власності. Практичне значення: викладені в роботі пропозиції з удосконалення законодавства України можуть бути використані в законодавчому процесі і діяльності органів місцевого самоврядування, а також суб'єктів господарювання. Положення роботи використовувались Управлінням комунальних ресурсів Донецької міської ради при формуванні програми соціально-економічного розвитку та бюджету м. Донецька на 2005 рік, при підготовці доповідної записки `Щодокомпенсації витрат комунальних підприємств - БТІ - у зв'язку з виконанням повноважень щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень`, яка була направлена у Міністерство юстиції України і Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, використовуються у навчальному процесі Донецького економіко-гуманітарного інституту. Наукова новизна: проведено періодизацію історії становлення і розвитку комунальної власності і законодавства в цій сфері. Обґрунтовано доцільність введення в законодавство поняття місцеве господарство, запропоновано його авторське визначення. Обґрунтовано необхідність усунення існуючих протиріч у чинному законодавстві України щодо фінансування здійснення органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади, а також щодо окремих об'єктів комунальної власності, здійснення місцевих запозичень. Аргументовано розмежування повноважень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в сфері регулювання і встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання у процесі здійснення господарської діяльності, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 27.10.2005

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов В.К., д.ю.н., проф.,акад. HАHУ, 12.00.04. .


Автореферат (25,08 KB)