Ціна: UAH 100


Щукін Олександр Сергійович

Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань правового регулювання праці медичних працівників за трудовим законодавством України. Проаналізовано основні критерії галузевої диференціації правового регулювання праці медичних працівників в Україні. Визначено поняття медичного працівника, удосконалено перелік основних професійних трудових прав та обов'язків медичних працівників. Досліджено особливості укладання, зміни та припинення трудового договору з медичним працівником. Обґрунтовано необхідність встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з медичним працівником, тимчасового переведення на іншу роботу та залучення медичних працівників до надурочних робіт. Проаналізовано специфіку робочого часу, нормування праці, заробітної плати та відповідальності медичних працівників. Визначено основні напрямки удосконалення трудового та медичного законодавства України щодо регулювання праці медичних працівників та практики його застосування.`

Дата захисту: 22.10.2005

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Чанишева Галія Інсафівна, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (22,07 KB)