Ціна: UAH 100


Пономаренко Оксана Михайлівна

Правове регулювання соціального забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини

 

Анотація: Дисертація присвячена правовому регулюванню соціального забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини. Досліджується право на соціальне забезпечення в системі прав та свобод людини, питання, пов'язані зі здійсненням державної політики в області соціального забезпечення допомогами у зв'язку з народженням дитини. Піддані теоретичному аналізу загальне поняття та окремі елементи матеріальних та процедурних правовідносин по соціальному забезпеченню у зв'язку з народженням та вихованням дитини. На підставі проведеного дослідження сформульовані та обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про соціальне забезпечення

Дата захисту: 18.10.2005

Місце захисту: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Науковий керівник: Процевський Олександр Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (21,68 KB)