Ціна: UAH 100


Шигаль Денис Анатолійович

Мирова юстиція на Лівобережній Україні за судовою реформою 1864 року.

 

Анотація: У дисертації розглядається інститут мирових суддів, створений за судовою реформою 1864 р., досліджуються його головні змістовні та функціональні ознаки. Аналізуються основні етапи розробки цього інституту в ході підготовки судової реформи. Із залученням значної кількості архівних та статистичних матеріалів з'ясовується специфіка організації та діяльності мирових судів у губерніях Лівобережної України, виявляються особливості їх функціонування у цих регіонах. Висвітлюються такі напрямки функціонування мирових судів, як примирлива діяльність та здійснення обов'язків з охорони та підтримання громадського порядку. Розкривається сутність скороченого порядку судочинства в мирових судах. Наводиться ряд узагальнюючих таблиць з приводу становлення та розвитку інституту мирових суддів на Лівобережній Україні, на підставі яких автором формулюються висновки щодо позитивного значення мирових судів в справі становлення місцевого правосуддя та ствердження принципів законності й правопорядку у середовищі місцевого населення.

Дата захисту: 25.10.2005

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Страхов Микола Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (22,70 KB)