Ціна: UAH 100


Яремчук Олена Валеріївна

Трудовий колектив як суб'єкт трудового права

 

Анотація: Дістало подальшого розвитку визначення поняття трудового колективу як суб'єкта трудового права. Пропонується розрізняти поняття трудового колективу у широкому та вузькому розумінні. Структуру трудового колективу визначено відповідно до внутрішньої структури підприємства, установи, організації. Сформульовано концептуальні підходи до з'ясування правосуб'єктності трудових колективів, їх правового статусу, визначено моменти виникнення право-, діє- та деліктоздатності трудових колективів. Обгрунтовано висновок про те, що реалізація повноважень трудового колективу не може здійснюватися лише за допомогою форм безпосередньої демократії - колегіальних органів громадського самоврядування (загальних зборів). Потрібні також органи представницької демократії, наприклад, конференції, ради, комісії тощо. Особливу увагу приділено участі трудового колективу у колдоговірному процесі. Охарактеризовано повноваження трудового колективу виробничої бригади у встановленні умов та оплати праці. Розкриваються форми участі трудових колективів у вирішенні трудових спорів (індивідуальних та колективних).

Дата захисту: 18.10.2005

Місце захисту: Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Науковий керівник: Сприндис Сергій Іванович, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (25,36 KB)