Ціна: UAH 100


Глазько Сергій Михайлович

Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект

 

Анотація: Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням правового та організаційного регулювання припинення трудового договору з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях в сучасних умовах ринкової економіки. В досліджені визначено основні засади припинення трудових правовідносин. Визначено теоретичні підходи до визначення поняття припинення трудового договору. Розкрито сутність нормативно - правового забезпечення припинення трудового договору.

Дата захисту: 27.05.2005

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович, к.ю.н., с.н.с., 12.00.05. .


Автореферат (23,80 KB)