Ціна: UAH 100


Білоус Жанна Анатоліївна

Дійсність господарських договорів

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, комплексним дослідженням дійсності господарських договорів. Досліджено правове регулювання господарсько-договірних відносин. Визначені соціальна цінність господарських договорів та поняття дійсності господарських договорів. На підставі чинного законодавства та спеціальної літератури досліджені такі суб'єктивні умови дійсності господарських договорів як здатність до укладення господарських договорів, відповідність волі волевиявленню сторін, досліджені такі об'єктивні умови дійсності господарських договорів як законність змісту господарських договорів, відповідність форми господарських договорів вимогам закону. В роботі дістало подальший розвиток дослідження проблемних питань визнання господарських договорів недійсними, неукладеними та наслідків такого визнання. Результатом дослідження стало розроблення конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України.

Дата захисту: 28.10.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Винокурова Людмила Федорівна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (28,98 KB)