Ціна: UAH 100


Ноговіцина Юлія Олексіївна

Правонаступництво України: міжнародно-правові аспекти

 

Анотація: Досліджуються міжн.-правові аспекти правонаступництва Укр.в контексті сучасних тенденцій розвитку інституту правонаступництва держав.Анеалізується понятійний аппарат,класичні та сучасні підходи до правонаступнитва держав,пропонується новий підхід до правонаступництва на підставі визначення ступеня ідентичності держав,критично аналізуються основні підходи до кваліфікації територіальних змін,що сталису у СРСР, визначаються статус Укр.в результаті розпаду СРСР,порядок і особливості правонаступництва Укр.щодо державної території і кордону,міжн.договрів і членства в МО,державної власності,архівів і борігів,досліджуються наслідки правонаступництва Укр.для громадянства і прав приватних осіб.

Дата захисту: 18.10.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Задорожній Олександр Вікторович, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (28,44 KB)