Ціна: UAH 100


Шалдирван Павло Валерійович

Методика розслідування масових заворушень.

 

Анотація: Автор визначає зміст кримінально-правової, кримінологічної та криміналістичної характеристик зазначених злочинів. Виділено і розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики цих злочинів. На підставі узагальнення слідчої та судової практики, вивчення літературних джерел, розроблено теоретичні й організаційно-тактичні аспекти розслідування масових заворушень. Вносяться конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів по розслідуванню зазначеної категорії злочинів. Розглядаються особливості порушення справ вказаної категорії, особливості створення слідчої та слідчо-оперативної групи. Визначені типові слідчі ситуації, що можуть скластися в ході розслідування зазначених злочинів та напрями їх розв'язання. Розглянуті деякі питання подолання протидії слідству, розглянуті особливості слідчої обстановки. Запропонований єдиний типовий комплекс судових експертиз. Досліджено тактику проведення окремих слідчих дій початкового та подальшого етапів розслідування (огляду місця події, допиту, обшуку, впізнання та інших слідчих дій).

Дата захисту: 04.10.2005

Місце захисту: Запорізький державний університет

Науковий керівник: Бояров Віктор Іванович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (23,10 KB)