Ціна: UAH 100


Борідько Олена Анатоліївна

Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів

 

Анотація: У дисертації проведено комплексне монографічне дослідження теоретичних і практичних проблем криміналістичної профілактики злочинів у сучасних умовах. На основі аналізу соціально-діяльнісної детермінації та інформаційно-гносеологічних витоків соціальної профілактики антисуспільних явищ, обґрунтовані та уточнені окремі аспекти поняття, сутності та наукових основ учення про криміналістичну профілактику злочинів, уточнено її місце, предмет, завдання та методи.

Дата захисту: 09.07.2005

Місце захисту: Запорізький юридичний інститут МВС України

Науковий керівник: Лукашевич Віталій Григорович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (28,70 KB)