Ціна: UAH 100


Гріненко Олена Олексіївна

Особливості правового статусу консула при виконанні нотаріальної функції: міжнародно- правовий аспект

 

Анотація: Дисертацію присвячено визначенню статусу консула як посадової особи, якій державою делегуються повноваження по охороні і захисту прав її громадян на території іноземної країни шляхом вчинення нотаріальних дій. У роботі проаналізовано повноваження консула, особливості його діяльності в світлі міжнародних договорів, законодавства акредитуючої країни та держави перебування консула. Багато уваги приділено уточненню і конкретизації процедури діяльності консула, особливостям посвідчення найбільш важливих нотаріальних проваджень.

Дата захисту: 18.10.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Фурса Світлана Ярославівна, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (24,29 KB)