Ціна: UAH 100


Каштанов Олександр Сергійович

Правовий захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: антиконкурентні дії в економічній конкуренції та засоби правового захисту від них. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних аспектів правового захисту від антиконкурентних дій в економічній конкуренції та підготовка пропозицій з удосконалення господарського законодавства України. Методи дослідження: діалектичний, порівняльно-правовий, формально-логічний, системно-структурний. Теоретичне значення: значно підвищено рівень теоретичної розробки даної проблеми в науці господарського права щодо удосконалення правового захисту від антиконкурентних дій в економічній конкуренції. Практичне значення: отримані результати дослідження можуть бути основою при визначенні шляхів вдосконалення законодавства України про захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції. Прикладний характер дослідження дозволяє використовувати його результати в практиці, зокрема органів Антимонопольного комітету України, при розробці заходів правового захисту діяльності ТОВ Журавлівське ХПП` відантиконкурентних дій підприємств-конкурентів, при впровадженні системи юридичного забезпечення господарської діяльності ЗАТ Селена`. Висновки дисертаційної роботи використовуються в учбовому процесі при викладанні навчальної дисципліни Підприємницьке право`. Наукова новизна: сформульовано дефініцію антиконкурентних дій в економічній конкуренції. Визначено антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання та виявлено їх особливості. Здійснено класифікацію антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання. Досліджено заборону антиконкурентних узгоджених дій та винятки з неї. Встановлено специфіку антиконкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, а також виявлено їх види. Досліджено процедуру контролю за узгодженими діями суб'єктів господарювання. Виявлено особливості доказування при розгляді справ про антиконкурентні дії. Систематизовано заходи юридичної відповідальності за вчинення антиконкурентних дій. Обгрунтовано пропозиції зудосконалення правового захисту від антиконкурентних дій в економічній конкуренції в Україні. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, органи Антимонопольного комітету України, господарські суди при розгляді справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 22.09.2005

Місце захисту: Одеська державна юридична академія

Науковий керівник: Саніахметова Н.О., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (22,71 KB)