Ціна: UAH 100


Шишка Олександер Романович

Договір на створення та розповсюдження реклами

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню відносин, які виникають за договором на створення та розповсюдження реклами. Визначено поняття, юридичну природу договору на створення та розповсюдження реклами, а також його місце в системі цивільно-правових договорів. Розглянуто правову природу та зміст договору на створення та розповсюдження реклами як підрядної послуги. Приділяється увага умовам договору на створення та розповсюдження реклами й особливостям його укладення.

Дата захисту: 16.09.2005

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Луць Володимир Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (27,64 KB)