Ціна: UAH 100


Гурак Руслан Васильович

Інтеграція знань як фактор розвитку науки криміналістики.

 

Анотація: `Дисертацію присвячено актуальним проблемам дослідження інтеграції знань у криміналістиці: аргументується потреба дослідження поняття `інтеграція` як категорії загальної теорії криміналістики, обґрунтовується необхідність організаційно-управлінського та правового забезпечення процесу інтеграції досягнень інших наук у криміналістику, конкретизуються чинники, які обумовлюють інтеграцію досягнень інших наук у криміналістику, розкриваються додаткові аргументи щодо синтетичної природи криміналістики як результату інтеграції досягнень природничих, технічних, гуманітарних наук, визначаються основні напрями та форми інтеграції досягнень науки і техніки у криміналістику, пропонується принципово нова класифікація інтеграції знань, сформульовано основні завдання інтеграції знань в теорії та практиці судової експертизи.`

Дата захисту: 13.09.2005

Місце захисту: Європейський університет

Науковий керівник: Іщенко Андрій Володимирович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (21,81 KB)