Ціна: UAH 100


Благовісний Сергій Григорович

Організаційно-правові засади діяльності урядів `першої` та `другої` УНР

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню організаційно-правових засад діяльності урядів `першої` та `другої` УНР. В роботі проаналізовано стан наукової розробки історії українських урядів доби Центральної Ради та Директорії, визначено і обгрунтовано сучасні методологічні підходи до вивчення їх державотворчої діяльності.Простежено правові основи, принципи та особливості формування урядів `першої` та `другої` УНР, їхній партійний та соціальний склад.

Дата захисту: 23.07.2005

Місце захисту: Національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Ярмиш Олександр Назарович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (30,73 KB)