Ціна: UAH 100


Басай Олег Вікторович

Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні

 

Анотація: `В дисертації розглядаються правове поняття соціального захисту населення від безробіття, зміст активної та пасивної політики соціального захисту безробітних, їх місце та значення в сучасних умовах ринкових перетворень в Україні, проводиться аналіз законодавства про соціальний захист від безробіття. В роботі досліджено поняття, правову природу, принципи, правовий статус суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Особлива увага приділена аналізу поняття, змісту та видів працевлаштування як найбільш ефективного елементу політики соціального захисту безробітних. Обґрунтовуються конкретні рекомендації щодо вдосконалення діючого законодавства про соціальний захист безробітних`

Дата захисту: 01.07.2005

Місце захисту: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий керівник: Пилипенко Пилип Данилович, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (22,16 KB)