Ціна: UAH 100


Рибалкін Андрій Олександрович

Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії)

 

Анотація: Дисертаційна робота присвячена проблемам нормотворчої діяльності органів внутрішніх справ. Розглянуті загальні теоретичні питання нормотворчої діяльності. Визначена компетенція органів внутрішніх справ щодо видання актів нормативного змісту. Вперше у вітчизняній науці комплексно досліджена процедура (стадії) створення нормативно-правового акту в органах внутрішніх справ.

Дата захисту: 18.06.2005

Місце захисту: Запорізький юридичний інститут МВС України

Науковий керівник: Ярмиш Олександр Назарович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (23,06 KB)