Ціна: UAH 100


Медведєва Оксана Анатоліївна

Концесія як правова форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб'єктами

 

Анотація: В дисертації комплексно досліджено правове регулювання відносин з використання об'єктів права державної та комунальної власності приватними суб'єктами на концесійній основі, передумови їх виникнення та еволюцію розвитку. Виявлено історичні та економічні причини концесій, проаналізовано порядок встановлення концесійних правовідносин, їх суб'єктний та об'єктний склад. Визначено проблеми та перспективи розвитку правового регулювання концесійної діяльності в Україні.

Дата захисту: 22.06.2005

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гайворонський Володимир Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (21,74 KB)