Ціна: UAH 100


Фисун Юлія Юріївна

Міжнародно-правове регулювання інституту релігійної безпеки

 

Анотація: 1. Дисертація присвячена комплексному аналізу теоретичних і практичних аспектів міжнародно-правового регулювання інституту релігійної безпеки в контексті новітніх тенденцій розвитку права міжнародної безпеки. Висвітлено процес становлення і розвитку інституту релігійної безпеки, її предметні характеристики, суб'єктно-об'єктну структуру. Досліджено комплекс загроз міжнародній безпеці і національній безпеці України, пов'язаних з процесами у міжнародному релігійному середовищі. Проведено комплексне дослідження законодавства України про свободу совісті та релігійні організації на різних етапах становлення і розвитку, його сучасний стан та визначено перспективні напрямки розвитку з огляду на забезпечення релігійної безпеки. Сформульовано пропозиції щодо практичних шляхів вдосконалення участі України у міжнародно-правовому співробітництві у забезпеченні релігійної безпеки та становленні національної системи забезпечення релігійної безпеки.

Дата захисту: 08.07.2005

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Баймуратов Михайло Олександрович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (24,53 KB)