Ціна: UAH 100


Тарасенко Вікторія Сергіївна

Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем соціального захисту дітей-інвалідів у сучасних умовах. В роботі розроблені окремі теоретичні та організаційно-правові засади юридичного механізму соціального захисту дітей-інвалідів в Україні. Визначено поняття `дитина з обмеженими можливостями`, `соціальний захист дитини-інваліда`, `матеріальне забезпечення дітей-інвалідів`, `соціально-побутове забезпечення дітей-інвалідів, `медичне забезпечення дітей-інвалідів`, `працевлаштування дітей-інвалідів`, а також ознаки, які притаманні дітям-інвалідам. Вперше у вітчизняній науковій літературі досліджено матеріальне, соціально-побутове та медичне забезпечення дітей-інвалідів, їх права та гарантії у сфері освіти і праці. Аналізується діяльність омбудсменів (Уповноважених з прав дитини) в зарубіжних країнах та обґрунтовується необхідність запровадження такого інституту в Україні. Визначені основні напрямки удосконалення чинного законодавства України щодо соціального захисту дітей-інвалідів та практики його застосування.`

Дата захисту: 24.06.2005

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Чанишева Галія Інсафівна, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (23,48 KB)