Ціна: UAH 100


Іванова Анастасія Юріївна

Законодавчий процес і законодавча техніка у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному історико-правовому аналізу становлення та розвитку законодавчого процесу і елементів законодавчої техніки у період Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського та Директорії. Запропоноване авторське визначення терміна законодавчий процес. Аналізуються особливості здійснення та тенденції розвитку законодавчої процедури, зв'язки між їх законодавством, правила підготовки проектів законодавчих актів. Визначені характерні спільні риси законотворення для всіх досліджуваних державних утворень.

Дата захисту: 08.07.2005

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Усенко Ігор Борисович, к.ю.н., с.н.с., 12.00.0112.00.01


Автореферат (41,57 KB)