Ціна: UAH 100


Пепеляєв Сергій Геннадійович

Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України.

 

Анотація: Дисертаційне дослідження націлене на розробку шляхів удосконалення методології кримінально-процесуальної законотворчості, розробку філософсько - правового та концептуально - методологічного апарата у сучасній філософії права. Метою проведеного дослідження є визначення змісту і соціальної цінності правового гуманізму як чинника реформування українського кримінально-процесуального права. Обґрунтовується, що рішення цих проблем може бути найбільш ефективним за комплексного до них підходу. В роботі доведено, що правовий гуманізм виступає ключовим принципом юриспруденції. Автором проаналізовано взаємозв'язок правових і гуманістичних засад у кримінальному процесі, розроблені практичні рекомендації щодо втілення провідних ідей європейського гуманізму під час удосконалення сучасного кримінально-процесуального права України.

Дата захисту: 04.07.2005

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Костицький Михайло Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (30,59 KB)