Ціна: UAH 100


Пилипенко Володимир Пилипович

Міжнародний кримінальний суд за Римським Договором 1998 року.

 

Анотація: 1. У дисертації досліджуються проблеми, пов'язані із організацією та діяльністю Міжнародного кримінального суду, Статут якого був прийнятий 1998 року на міжнародній конференції в Римі. Визначається поняття міжнародної кримінальної юстиції, проводиться історичний аналіз її зародження та формування як самостійної інституції міжнародного права. Розкривається структура та порядок формування органів Міжнародного кримінального суду, його юрисдикція, дається загальна характеристика суб'єктів міжнародної кримінальної відповідальності та види міжнародних злочинів. Розкриваються стадії міжнародного кримінального процесу. Особлива увага приділяється підставам та порядку притягнення фізичних осіб до міжнародної кримінальної відповідальності за скоєння міжнародних злочинів. Аналізується правова природа міжнародної кримінальної відповідальності, досліджуються елементи міжнародних злочинів, підсудних Міжнародному кримінальному суду, особливості співробітництва держав із Міжнародним кримінальним судом, та проблема, пов'язана із ратифікацією Римського Договору Україною.

Дата захисту: 15.06.2005

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Гринчак Володимир Антонович, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (26,57 KB)