Ціна: UAH 100


Гончаренко Олена Андріївна

Статус біженця в міжнародному праві.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню міжнародно-правового статусу біженців. Викладено історичні та політико-правові передумови становлення й розвитку міжнародно-правових норм, що стосуються біженців. Проаналізовано функції та статус Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Досліджено сучасне визначення поняття `біженець`, головні критерії, що визначають зазначений статус, а також можливості розширення даного визначення державами притулку. Визначено основні принципи статусу біженців, їх права та обов'язки та досліджено питання контролю за дотриманням прав біженців, і наведено шляхи розв'язання основних спірних питань. Проаналізовано законодавство України про біженців та запропоновано зміни та доповнення до чинного Закону України `Про біженців` та інших нормативно-правових актів з метою їх подальшого вдосконалення та приведення у відповідність з нормами міжнародного права.

Дата захисту: 24.12.2004

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Ріяка В'ячеслав Олександрович, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (26,26 KB)