Ціна: UAH 100


Науменко Світлана Володимирівна

Імплементація міжнародно-правових зобов'язань України у сфері зовнішньої міграції.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню питання про вдосконалення імплементаційного механізму України при виконанні міжнародно-правових зобов'язань у сфері зовнішньої міграції. Розглянуто теоретичні й практичні аспекти цього питання. Запропоновано критерії, що дозволяють зрозуміти ступінь імплементації норм міжнародних актів нормам національного права, а також відповідність нормативних актів України міжнародно-правовим стандартам з питань зовнішньої міграції. Проаналізовано особливості міграційних процесів в Україні та визначено коло правових засобів, спрямованих на запобігання та протидію нелегальній міграції в Україну та переміщення її до країн Західної Європи.

Дата захисту: 14.06.2005

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Семенов Володимир Сергійович, к.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (35,07 KB)