Ціна: UAH 100


Бедрій Руслан Богданович

Громадянство України: конституційно-правові основи.

 

Анотація: У дисертації проводиться комплексне дослідження теоретичних основ інституту громадянства України. Розглядається поняття та сутність громадянства, його правова природа. Досліджується еволюція інституту громадянства незалежної України. Комплексному аналізові підданий порядок набуття та припинення громадянства України, а також проблеми гармонізації законодавства про громадянство України з міжнародно-правовими стандартами.Сформульовані рекомендації щодо вдосконалення законодавства про громадянство в Україні.

Дата захисту: 23.06.2005

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Гураль Павло Федорович, к.ю.н., доц., 12.00.02. .


Автореферат (27,45 KB)