Ціна: UAH 100


ТРОФІМОВА Олександра Вячеславівна

Правове регулювання лізингової діяльності.

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена комплексному дослідженню правового регулювання лізингової діяльності. Досліджено історію виникнення та соціально-економічну сутність лізингу, джерела правового регулювання лізингу. Визначені поняття та ознаки лізингу. Досліджено суб'єктно-об'єктний склад лізингових відносин. Системно досліджені основи державного регулювання лізингової діяльності, визначено поняття, цілі та зміст державного регулювання лізингової діяльності, його методи та правові форми. Особливу увагу присвячено дослідженню засобів державного регулювання. Значна увага в дисертації приділена правовому регулюванню договірних відносин лізингу. Визначено поняття та ознаки договору лізингу як самостійного виду господарського договору, досліджено юридичну природу, форму та зміст договору лізингу. Досліджено особливості господарсько-правової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором лізингу.

Дата захисту: 23.06.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: ЩЕРБИНА Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (27,84 KB)