Ціна: UAH 100


Матвєєва Лілія Георгіївна

Юридична природа та місце офіційних інтерпретаційних актів у правовій системі України

 

Анотація: У роботі розглянуто систему та класифікацію офіційних актів тлумачення права та запропоновано авторську класифікацію. Визначено ознаки інтерпретаційних актів, їх юридичну чинність, співвідношення з іншими видами правових актів. Сформульовано систему вимог до уніфікації інтерпретаційних актів. Автор розрізняє правотворчу та правозастосовчу інтерпретацію права.

Дата захисту: 28.05.2005

Місце захисту: Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: Погрібний Олексій Олексійович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (28,14 KB)