Ціна: UAH 100


Біда Катерина Михайлівна

Касаційне провадження в господарському судочинстві України.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню правових засад інституту касації у господарському судочинстві. Проаналізовано історичний розвиток інституту касації в світовій правовій системі та в Україні, визначено функції касаційного провадження у цивільному та господарському судочинстві. Висвітлена сутність принципів господарського судочинства та особливості їх дії в касаційному провадженні. Визначено коло суб'єктів, які мають право звертатися з касаційною скаргою до суду касаційної інстанції, а також об'єкт та строк касаційного оскарження. Висвітлено питання, пов'язані з розглядом справ у касаційній інстанції. Обґрунтовано необхідність розширення меж розгляду касаційною інстанцією касаційної скарги. Встановлено підстави для скасування оскаржуваних судових актів. Розкрито умови та порядок подання касаційної скарги. Обґрунтовані науково-теоретичні висновки щодо правової природи касаційного оскарження, передумов реалізації права на касаційне оскарження. Сформульовані рекомендації щодо вдосконалення господарського процесуального законодавства, зокрема, про особливості розгляду справ за участю громадян, про встановлення 30-денного строку для касаційного оскарження, про зменшення розміру державного мита, про правові наслідки порушення судом законодавства про мову та ін.

Дата захисту: 23.06.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Винокурова Людмила Федорівна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (29,94 KB)