Ціна: UAH 100


Дроздова Наталія Василівна

Договір про надання фінансових послуг в цивільному праві України.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних із регулюванням договорів про надання фінансових послуг у цивільному праві України. У роботі досліджено поняття фінансових послуг і договорів про їх надання, висвітлено проблеми співвідношення зазначених договірних зобов'язань з іншими суміжними правовими конструкціями у цивільному праві. Проведено класифікацію договорів про надання фінансових послуг, запропоновано поняття договору про надання фінансових послуг як довірчого (фідуціарного) правочину, згідно з яким послугонадавач (фінансова установа або у встановлених законом випадках інший суб'єкт господарювання) надає за попереднім замовленням послугоотримувача (клієнта) фінансову послугу на оплатних і професійних засадах. Приділена увага розробленню практичних рекомендацій з приводу застосування цивільного законодавства відносно договорів про надання фінансових послуг, запропоновано вирішення питань, що є спірними при кваліфікації інвестиційних договорів на будівництво житла, відмежуванні договору банківського рахунку та інвестиційного договору на будівництво житла від суміжних правових конструкцій. Ключові слова: фінансові послуги, договір про надання фінансових послуг, банк, банківські послуги, договір банківського рахунку, інвестиційний договір на будівництво житла.

Дата захисту: 22.06.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (85,02 KB)