Ціна: UAH 100


Сас Сергій Володимирович

Законодавство про регламент Верховної Ради України: проблеми теорії і практики

 

Анотація: 1. Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань законодавчого забезпечення діяльності Верховної Ради України. Автор дисертації провів аналіз і узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду порядку діяльності парламентів в контексті становлення і розвитку інституту парламентаризму. Історична довідка свідчить про відсутність чіткого механізму регулювання роботи українського органу законодавчої влади. Дисертант визначив поняття регламенту, систему, структуру і функції регламенту парламенту та законодавства про нього. Здійснив аналіз нормативних актів, які складають систему законодавства про регламент. Автор провів дослідження загально правової процесуальної теорії та застосування її принципів при формуванні теоретичних засад парламентської процедури. Оскільки чинний Регламент Верховної Ради України містить істотні недоліки автор запропонував проект закону `Про Регламент Верховної Ради України`, який містить позитивний досвід застосування чинного Регламенту та нові підходи щодо вдосконалення діяльності парламенту. Ключеві слова: Регламент парламенту, законодавство про регламент парламенту, парламентське право, парламентське процесуальне право.

Дата захисту: 10.06.2005

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Науковий керівник: Погорілко Віктор Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (24,24 KB)