Ціна: UAH 100


Воловик Оксана Анатоліївна

Господарсько-правове забезпечення корпоративних інтересів

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: юридично значущі поведінка учасників корпоративних відносин та події, які є несприятливими для забезпечення корпоративних інтересів у корпоративних відносинах. Метою дослідження є розробка положень і пропозицій щодо комплексного правового забезпечення корпоративних інтересів господарських товариств у сфері корпоративних відносин. Методи дослідження: діалектичний, системний, формально-логічний, аналітико-синтетичний, порівняльно-правовий. Теоретичне та практичне значення полягає в поглибленні та вдосконаленні рівня теоретичної розробки в науці господарського права проблематики забезпечення інтересів суб'єктів господарювання, розвинуто термінологічну базу господарського права щодо правового статусу господарських товариств. Виявлено шляхи вдосконалення та гармонізації чинного законодавства України у сфері регулювання корпоративних відносин щодо забезпечення корпоративних інтересів. Підготовлено законопроект щодо комплексних змін у правовому регулюванні корпоративних відносин у напрямузабезпечення корпоративних інтересів. Запропоновано зміни та доповнення до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України `Про господарські товариства`. Результати дослідження використовуються в процесі здійснення корпоративного управління. Наукова новизна: є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним господарсько-правовим дослідженням проблем забезпечення корпоративних інтересів, що належать господарським товариствам у корпоративних відносинах (корпоративних конфліктах та спорах). Розкрито зміст корпоративних інтересів в корпоративних відносинах. Обґрунтовано необхідність виокремлення інтересів господарських товариств в корпоративних відносинах, якими визначено організаційну спроможність та майнову сталість господарського товариства. Класифіковані основні фактори, несприятливі для забезпечення корпоративних інтересів в корпоративних відносинах, здійснено аналіз їх правового підгрунтя в аспекті ефективності правового регулювання для забезпечення корпоративних інтересів, узгодження корпоративних інтересів з інтересами учасників (акціонерів) господарських товариств. Обґрунтовано необхідність уніфікації норм діючого законодавства щодо визначення єдиної мети діяльності господарського товариства - одержання прибутку - з метою визначення єдиного орієнтира у поведінці посадових осіб органів управління. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання у процесі здійснення корпоративного управління, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 19.05.2005

Місце захисту: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Науковий керівник: Шаповалова О.В., к.ю.н., доц., 12.00.07. .


Автореферат (28,22 KB)