Ціна: UAH 100


Гуляк Ярослава Володимирівна

Договір найму (оренди) житла за цивільним законодавством України.

 

Анотація: Дисертація присвячена аналізу поняття та характерних ознак договору найму (оренди) житла за ЦК України 2003 р. у порівнянні їх із вирішенням аналогічних питань в спеціальних нормах житлового законодавства України і встановлення на цьому фоні особливих вимог, яким мають відповідати договори найму житла, що укладаються відповідно до норм глави 59 ЦК України. Досліджуються питання правової характеристики цивільно-правового договору як підґрунтя регулювання відносин користування житлом (помешканням) у цивільному обігу. Аналізу піддані поняття та зміст договору найму (оренди) житла, вимоги до його належного виконання, а також поняття та юридична сутність засобів забезпечення належного виконання цього договору. На підставі теоретичного аналізу сформульовані пропозиції стосовно вдосконалення норм чинного законодавства та узгодження положень чинного ЦК України і житлового законодавства, яке оновлюється останнім часом.

Дата захисту: 13.05.2005

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (24,28 KB)