Ціна: UAH 100


Мишков Ярослав Євгенович

Методика розслідування хабарництва

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню методики розслідування хабар-ництва, його криміналістичної характеристики, плануванню й організа-ції розслідування. Особлива увага приділяється аналізу криміналістич-ної характеристики хабарництва як системі елементів, що визначають напрямок розслідування, їх взаємозв'язок, обумовлюють установлення особи злочинця, способів учинення і приховування злочину. У роботі висвітлюються способи вчинення хабарництва в нових господарських і банківських структурах. У дисертаційному дослідженні отримала по-глибленого вивчення тактика початкових слідчих дій, які сприяють одержанню найбільш повної інформації про подію злочину, проаналі-зовані процеси планування й організації розслідування хабарництва, де головним чином вирішуються проблеми висунення слідчих версій, їх обумовленість типовими ситуаціями. З'ясовано питання координації слідчої й оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні цього виду злочину, розглянуті різні форми взаємодії, зазначено їх переваги. У процесі роботивизначено тактику слідчих дій при розслідуванні хабарництва, до яких віднесені обшук, допит обвинуваченого, призна-чення і проведення експертиз. Детально розглядаються системи тактич-них прийомів допиту обвинуваченого відповідно позиції, зайнятої об-винуваченим.

Дата захисту: 05.05.2005

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Коновалова Віолетта Омелянівна, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (19,26 KB)