Ціна: UAH 100


Вівчаренко Олег Антонович

Гарантії права власності на землю в Україні

 

Анотація: Дисертація присвячена вдосконаленню законодавства України з забезпечення гарантій права власності на землю в Україні. Опрацьовані поняття та характеристики гарантій права власності на землю (сутність гарантій, співвідношення засад охорони і захисту права власності на землю, система засобів захисту, відповідальність за порушення гарантій). Запропоновано нові підходи до розв'язання питання про розмежування правового становища Українського народу та держави як суб'єктів права власності на землю. Опрацьовано розмежування підстав недійсності угод з земельними ділянками. Досліджено причини невдалого регулювання підстав відшкодування збитків за чинним ЗК.

Дата захисту: 18.05.2005

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Мунтян Василь Лук'янович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (25,48 KB)