Ціна: UAH 100


Гаврушко Юлія Филимонівна

Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях.

 

Анотація: Робота присвячена визначенню, науковому обґрунтуванню і системному аналізу поняття та специфіки міжнародно-правового регулювання міграційних процесів як нової нормативної сукупності в системі сучасного міжнародного права та законодавства ЄС. Узагальнено характеристики історичного і сучасного розвитку правового регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях, а також особливості адаптації міграційного законодавства України відповідно до міжнародно-правових та європейських стандартів.

Дата захисту: 16.05.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Заблоцька Людмила Григорівна, к.ю.н., доц., 12.00.11. .


Автореферат (24,43 KB)