Ціна: UAH 100


Юсупов Володимир Васильович

Організація і тактика перевірки алібі у досудовому слідстві

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - діяльність зі встановлення й перевірки алібі в досудовому слідстві. Мета дисертації - розробrf теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо організації й тактики перевірки алібі підозрюваного та обвинуваченого в досудовому слідстві. Методи дослідження - історико-правовий метод, порівняльно-правовий, формально-логічний, системно-структурний, соціологічний та статистичний. Наукова новизна - вперше встановлено ознаки неправдивого повідомлення про алібі, вперше визначено складові елементи планування перевірки алібі, вперше розроблено алгоритм дій слідчого при перевірці алібі, удосконалено поняття `алібі`, удосконалено тактичні прийоми слідчих дій з перевірки заявленого алібі. Практичне значення - в дисертації сформульовано та обґрунтовано висновки й пропозиції, що сприятимуть підвищенню ефективності діяльності органів дізнання та досудового слідства при перевірці алібі підозрюваних і обвинувачених. Предмет і ступінь впровадження - рекомендації, розроблені на основі проведеного дослідження, подані до проекту Кримінально-процесуального кодексу України та реалізовані в законотворчій діяльності України. Матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі Національної академії внутрішніх справ України при викладанні курсу `Криміналістика` . Розроблені методичні рекомендації щодо вдосконалення організаційних і тактичних засад перевірки алібі позитивно оцінені та використовуються працівниками органів досудового слідства України. Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - кримінально-процесуальна діяльність органів досудового слідства України, законодавчий та навчальний процеси.`

Дата захисту: 20.05.2005

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Кузьмічов Володимир Сергійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (25,22 KB)