Ціна: UAH 100


Решетник Леся Петрівна

Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян.

 

Анотація: У дисертації проводиться комплексне теоретико-прикладне дослідження основних правових питань відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян. Розкривається правова природа відносин відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян. Досліджуються підстави, умови та механізм відшкодування шкоди. Особлива увага приділяється проблемам відшкодування матері-альної та моральної шкоди, заподіяної порушенням права на екологічну безпеку. Досліджуються способи та форми відшкодування шкоди (судова, адміністративно-управлінська, страхова). Обґрунтовуються конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування в сфері захисту екологічних прав громадян.

Дата захисту: 12.04.2005

Місце захисту: Волинський державний університет імені Лесі Українки

Науковий керівник: Долежан Валентин Володимирович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (28,08 KB)