Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Гузенков Сергій Григорович

1. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - комплекс джерел, пов'язаних із церковною реєстрацією актів стану на півдні України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Мета дослідження - комплексний аналіз метричних книг і виявлення їх інформаційного потенціалу для розкриття питань історичної демографії регіону у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. Методи дослідження - бібліографічної, архівної евристики, історико-генетичний, історико-порівняльний, класифікації, формулярного аналізу, герменевтичний, вибірковий. Теоретичні результати і новизна - перше спеціальне дослідження метричних книг південного регіону України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Практичні результати і новизна - матеріали дисертації можуть бути використані у історико-демографічних, та краєзнавчих дослідженнях, при викладанні курсів із джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Предмет і ступінь впровадження - процес становлення, розвитку, функціонування, достовірність, інформативні можливості метричних книг православних церков Південної України Ефективність впровадження - в читанні курсів з історичної демографії, джерелознавства. Сфера (область) використання - матеріали та висновки допоможуть у вдосконаленні системи реєстрації актів цивільного стану населення.`

Дата захисту: 01.04.2005

Місце захисту: Запорізький державний університет

Науковий керівник: Князьков Юрій Петрович, к.і.н., доц., 07.00.06. .


Автореферат (28,48 KB)