Ціна: UAH 100


Блажиєвська Марина Валеріївна

Імплементація норм міжнародного морського права: правова теорія і практика України.

 

Анотація: На основі системного підходу в роботі досліджуються проблеми імплементації норм міжн. морського права і пов'язані з нею актуальні теоретичні та практичні питання, зокрема аналізується комплексність міжн. морських відносин та обґрунтовується існування системи норм, яка здійснює їх правове регулювання - морського права, яке за своєю суттю являє собою полісистемну структуру правого регулювання.

Дата захисту: 18.04.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Висоцький Олександр Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (22,60 KB)