Ціна: UAH 100


Пашков Віталій Михайлович

Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню особливостей правового регулювання обігу лікарських засобів. Особливу увагу приділено найбільш важливим на думку автора аспектам правового регулювання ринку лікарських засобів. У першу чергу - це проблема визначення лікарських засобів як об'єкта майнових прав і правового режиму їх обігу. В роботі доведенні етапи регулювання ринкових відносин у сфері обігу лікарських засобів. Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов'язаних із правовим забезпеченням реалізації публічних інтересів у сфері обігу лікарських засобів. Проведено класифікацію загальних і конкретизованих публічних інтересів і механізми їх реалізації в процесі правового регулювання господарських відносин у сфері обігу лікарських засобів. Здійснено відмежування поняття `торгівля` лікарських засобів від поняття `реалізація`. Певна увага приділена специфікації господарських договорів, які застосовуються в процесі реалізації лікарських засобів та запропоновані істотні умови для такихдоговорів. На основі аналізу норм чинного та перспективного законодавства України, стосовно регулювання обігу лікарських засобів, розроблено проект Положення про зміст та порядок укладення договорів на оптову реалізацію лікарських засобів, що підлягає затвердженню постановою Кабінету Міністрів України

Дата захисту: 12.04.2005

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Задихайло Дмитро Вітольдович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (28,74 KB)