Ціна: UAH 100


Сляднєва Ганна Ованесівна

Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають у зв'язку з реалізацією права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захистом. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних питань правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці суб'єктів господарювання, її захисту та підготовка пропозицій з удосконалення законодавства України в умовах переходу до ринкової економіки. Методи дослідження: діалектичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний, історичний, метод системного аналізу. Теоретичне й практичне значення: отримані результати значно підвищують рівень теоретичної розробки в науці господарського права проблеми удосконалення правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці суб'єкта господарювання та її захисту, можуть бути використані під час розробки теоретичних правових проблем комерційної таємниці у сфері господарювання та її захисту, в цілому розвитку господарського законодавства в Україні. Окремі положення дослідження використовувались при закріпленні положень про комерційну таємницю в локальних нормативно-правових актах ЗАТ `Одеська цукрова компанія`, при розробці системи правової охорони комерційної таємниці ТОВ `Українська паливна група`, використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін `Підприємницьке право` та `Комерційне право`. Наукова новизна: є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист. Аргументовано, що враховуючи специфічні ознаки комерційної таємниці, можна надати її визначення як комерційно цінної конфіденційної інформації, що охороняється суб'єктом господарювання. Визначено засади правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці суб'єктів господарювання. З'ясовано зміст поняття права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю. Обґрунтовано, що правовий режим комерційної таємниці, що встановлюється у законодавстві, повинен забезпечувати поєднання приватних інтересів суб'єктів господарювання і публічних інтересів. Визначено засоби охорони і захисту права на комерційну таємницю, види юридичної відповідальності за порушення права на комерційну таємницю. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, господарські суди при розгляді справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про комерційну таємницю та її захистом у сфері господарювання, суб'єкти господарювання, які мають комерційну таємницю, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 07.04.2005

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Саніахметова Н.О., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (21,42 KB)