Ціна: UAH 100


Анохіна Інесса Олександрівна

Правове регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: діяльність суб'єктів природних монополій та її регулювання з точки зору правових аспектів. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних питань правового регулювання діяльності суб'єктів природних монополій. Методи дослідження: порівняльно-правовий, абстрагування, формально-логічний, системно-функціональний. Теоретичне й практичне значення: отримані результати значно підвищують рівень теоретичної розробки в науці господарського права проблеми щодо удосконалення правового регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, можуть використовуватись при удосконаленні законодавства, що регулює діяльність суб'єктів господарювання у сферах природних монополій. Окремі положення дослідження використовувались у практичній діяльності ЗАТ `Іллічівськзовніштранс`, у процесі реалізації фінансово-господарської діяльності ПФ `Южновація`, використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін `Підприємницьке право` та `Комерційне право`. Наукова новизна: перше у вітчизняній юридичній науці системне, комплексне дослідження наукових здобутків, законодавства та практики його застосування щодо регулювання діяльності суб'єктів природних монополій. Надано поняття природної монополії та її наукове визначення як специфічного різновиду структурного монопольного типу ринку, на якому виключне право суб'єкта господарювання здійснювати діяльність виникає не в результаті його конкурентної боротьби, а внаслідок визнання державою неефективності конкуренції, тобто її усунення і недопущення на визначеному ринку. Визначено сфери природних монополій та правовий статус їх суб'єктів. Обґрунтовано, що суб'єкти природних монополій - це специфічний різновид суб'єктів господарювання і вид монопольних утворень, особливості правового статусу яких обумовлений їх виключним станом на ринку. З'ясовано поняття, принципи, методи і предмет регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, правовий статус органів державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій. Обґрунтовано види порушень законодавства про природні монополії та види юридичної відповідальності за їх вчинення. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, господарські суди при розгляді справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про природні монополії, суб'єкти господарювання, які діють у сферах природних монополій, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 07.04.2005

Місце захисту: Одеська державна юридична академія

Науковий керівник: Саніахметова Н.О., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (22,89 KB)