Ціна: UAH 100


Костюченко Олена Юріївна

Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України.

 

Анотація: У дисертації досліджується інститут апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України, зокрема, його зародження, історичний розвиток, поняття, основні риси та завдання, об'єкт і предмет, суб'єкти, форма та зміст апеляції, порядок і строки її подання, підстави, умови та порядок відновлення цих строків, процесуальні наслідки подання апеляції. Проаналізовано існуючі теоретичні позиції, пам'ятки українського права з питань оскарження судових рішень до вищих судів, міжнародно-правові акти у галузі прав людини і судочинства, чинне кримінально-процесуальне законодавство України та інших держав, Проект нового КПК України, практику та статистику апеляційних судів України з питань апеляційного оскарження судових рішень у кримінальних справах. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень кримінально-процесуального законодавства України, які регламентують апеляційне оскарження судових рішень. В апеляційному порядку пропонується оскаржувати рішення суду першої інстанції, якими закінчується розгляд справи, крім випадків, виключний перелік яких повинен бути встановлений КПК України. Для судових рішень, якими не закінчується розгляд справи і які винесені як суддею (слідчим суддею) у судовому провадженні, так і суддею (судом) у стадії судового розгляду кримінальної справи, пропонується запровадити окреме оскарження та перегляд. Передбачається можливість подання усної апеляції з занесенням її до протоколу, а також можливість подання спільної апеляції та приєднання повністю або частково до вже поданих апеляцій інших суб'єктів оскарження.

Дата захисту: 05.04.2005

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Шибіко Василь Петрович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (56,56 KB)