Ціна: UAH 100


Шершун Сергій Миколайович

Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні

 

Анотація: Дисертацію присвячено актуальним проблемам правового забезпечення сталого лісокористування, охорони лісів у процесі їх загального та спеціального використання. Робота містить аналіз основних правових понять, що мають відношення до лісокористування, дослідження тенденцій розвитку еколого-правового регулювання лісокористування та правових і екологічних аспектів формування різних форм власності на ліс. Розглянуто склад і повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також громадських органів у галузі охорони лісів, забезпечення сталого лісокористування, функції управління у даній сфері та питання юридичної відповідальності за лісопорушення. Обґрунтовано низку пропозицій щодо вдосконалення лісового законодавства, управління у галузі використання, охорони та відтворення лісів.

Дата захисту: 01.04.2005

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Малишева Наталія Рафаелівна, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (28,31 KB)